Författarporträttet - instruktioner för projektetWikiprojektet är ett grupparbete, men vissa saker ska du göra individuellt.

Individuellt ska du:
 • göra en reflektion över introduktionsdagen som du skickar till din lärare.
 • välja en bok av den författaren ni i gruppen jobbar med, skapa en undersida i wikin där du ska skriva om boken. I den sidans diskussionsdel reflekterar och diskuterar du över bokens innehåll. (Där är vi vuxna är med och diskuterar och lägger in frågor). Läs här om hur du gör en eller en eller en
 • skriva reflekterande i någon annan grupps diskussionsforum vid två tillfällen under projektet.
 • skriva en reflektion över hela projektet och skicka till din lärare.
Det finns flera roller som är viktiga för att en grupp ska fungera bra, ni i gruppen bestämmer vem som ska ha vilken roll, vilket innebär ett extra ansvar för något. Det ansvaret ska du ta under hela projekttiden samtidigt som du naturligtvis är delaktig i hela arbetet.

Tillsammans i gruppen ska ni göra ett författarporträtt med faktainnehåll hämtat ur flera källor som tydligt ska anges i texten. Gruppen ska också tillsammans göra en redovisning i form av ett medieinslag som ska läggas in i wikin.

GrupprollerAlla i gruppen har ansvar för helheten men också en roll med ett särskilt ansvar:
Wikiexperten – får lära sig wikins funktioner och har kontakt med Anders vid frågor.
Samtalsledaren – ser som sin uppgift att alla i gruppen kommer till tals. Håller kontinuerliga möten (på nätet eller på plats) på uppgjorda tider.
Skrivexperten– har extra ansvar för att författarpresentationen blir intressant läsning för andra genom bra språk och bra upplägg av texten. Han/hon skriver också ner vad gruppen kommit överens om under arbetets gång och vidarebefordrar det till lärarna. Han/hon redovisar också lärarnas feedback tillbaka till gruppen.
Multimediamästaren – har extra ansvar för bilder, så att godkända bilder används, och att planera ett mediainslag i wikin vid sidan av texten. Arbetet med detta börjar längre fram i vår.
Researchern – har extra ansvar för att gruppen hittar fakta i olika och bra källor. Är ansvarig för att alla i gruppen får söktips som de inte tidigare kände till och att gruppen resonerar kring källkritik. Denna person har kontakt med biblioteket som ger en sök- och källkritikkurs.

FörfattarporträttetTa reda på:
 • När levde författaren?
 • Var föddes, levde och dog författaren?
 • Hur var hans/hennes uppväxt?
 • Hur såg samhället ut då hon/han levde?
 • Hur kommer det sig att Hon/han skriver på sitt speciella sätt?
 • Finns det något speciellt ämne hon/han skriver om?
 • Hämtar hon/han inspiration till sitt skrivande från någon speciell plats, miljö eller ämnesområde?
 • Varför blev hon/han författare?
 • Har hon/han haft något annat yrke?
 • Vilken genre skriver hon/han inom?
 • Vilken eller vilka böcker är hon/han mest känd för?
 • … det finns säkert mycket mer som kan vara av intresse – ta med det!


FaktasökningAnvänd dig av:
Litteraturhistoriska böcker, artiklar och uppslagsverk (exempelvis NE).
Memoarer och biografier.
Internet.
Intervjumaterial.

Detta ska finnas med i författarporträttetInledning/bakgrund
Tala om vad ditt arbete handlar om, varför du valde ämnet och förklara sådant som läsaren behöver veta för att förstå ditt ämne. Gör läsaren nyfiken. Locka läsaren att fortsätta läsa resten av ditt arbete.

Frågeställningar
Här skriver du ner vad det är du ska ta reda på. Vilka frågor vill du ha svar på? Tänk på att avgränsa arbetet till det ditt ämne handlar om så att arbetet blir för stort. Ta inte med en massa onödig fakta men inte heller för lite. Då riskerar du att inte bearbeta hela ditt ämne.

Undersökning
Här tar du reda på svaren till dina frågor. Du kan t ex välja att skriva ner och besvara en fråga i taget eller skriva ihop en fortlöpande text med de svar du funnit. Tänk på att använda egna ord och mycket fakta. Ge exempel när du besvarar frågorna så att det blir tydligt att du hittat svaren.

Sammanfattning
Här berättar du kortfattat om vad du gjort och vilka svar du fått fram. Du ska kommentera/diskutera alla dina svar så att det blir tydligt vad du lärt dig. Dina egna tankar om ämnet och dess betydelse ska framgå. Utveckla dina resonemang så mycket som möjligt. Reflektera!

Källor
Källor ska tydligt anges, (Titel, författare, utgivningsår och sidhänvisning, publiceringsdatum och länkadress för internetsidor).
Tänk och reflektera källkritiskt!