Diktanalys
Dikten jag har valt heter Jungfru Maria och är skriven av Erik Axel Karlfeldt.
Dikten handlar om Maria och hon är ute och går vid ängarna. Det är sommar och det börjar bli sent och hon måste vända om för att hennes mamma är orolig. Alla pojkar vill ha henne men ändå så går hon ensam. Hon befinner sig ute på landet, vid ängarna. Blommorna blommar och det är sommar.
När jag läser dikten får jag känslan av kärlek och ensamhet. Hon går ensam och funderar som t.ex. ” nu går Dalarnes ynglingar par om par; du är utvald framför andra, du är önskad av en var; vad går du då ensam och begrundar?”
Språket är ganska enkelt men det finns vissa gammeldags ord i vissa meningar. Han använder sig mycket av naturen och blommor. Han beskriver väldigt mycket. Han använder verb som drömma, brinner och vankat. Adjektiven han använder är liten, bräcklig och smala.
Dikten har 33 verser och han har ofta med slutrim. Dikten består av femstrofer.
t.ex. ”vilka stigar har du vankat, så att solen dig ej bränt?
Vad har du drömt, Maria, i ditt unga bröst och känt”
Budskapet med dikten tror jag är att han vill visa att naturen är vacker och att man ska vara ute och ta del av den.
skriven av Frida