Tidsplan


Vecka 7

Måndag 15 februari börjar vi med en inspirationsdag där ni träffas i grupperna som ni är indelade i. Ni bestämmer då vem som ska ha vilken roll i gruppen (se Författarporträttet instruktioner).

Vecka 7-8

Du skriver en individuell reflektion om inspirationsdagen och skicka till din lärare via mejl eller på papper.

Vecka 7 - 13

Ni jobbar med författarporträttet i era grupper på wikin, samt läser en bok av författaren och skriver en recension (du skapar en undersida till författarporträttet där du ska skriva om boken). Du ska också diskutera boken i boksidans diskussionsforum, fråga Marika, Anders eller wikiexperten i gruppen om du undrar hur du ska göra. Du ska också under hela perioden ta del av andras författararbeten och skriva två reflekterande kommentarer i någon annans diskussionsforum.

Vecka 15 - 16

Ni skapar ett medieinslag om er författare eller en av författarens texter. Det inslaget ska läggas in på er författarsida i wikin.
Medieinslaget kan vara en youtubefilm, webbradioinslag, filmad egen teater eller något annat spännande.

Vecka 18

Arbetet ska vara färdigt!

Vecka 20

Avslutning med hemligt innehåll.