Ivåker_0040.jpgAgneta Ivåkers råd för dig som är samtalsledare


Tänk ut en struktur - det är bra om du har en tanke på upplägget av jobbet även om du också diskuterar ihop dig med dina gruppvänner om det. Tänk ut en tidsplan om hur, när och hur ofta ni bör ses (i verkligheten eller digitalt) och vilka kanaler ni ska använda. Det skapar goda förutsättningar!

Syftet och mål - det är bra att tala om syftet med arbetet när ni ses även om alla redan vet, det blir en påminnelse om ert gemensamma mål. Man kan ha olika syften vid olika träffar. Har man syftet klart blir det lättare att stämma av i slutet av mötet - dvs. har vi gjort det vi sagt att vi skulle göra och hur går vi vidare nu?

Vad ingår i din roll som ledare?
1) Hålla ihop gruppen, se till att alla får komma till tals!
2) Förmedla information (till exempel om upplägg och tidsramar)
3) Dela upp arbetet, tänk ut vad som ska göras gemensamt och vad som ska göras enskilt.
4) Stämma av med alla och skapa överenskommelser.

OBS! Du som gruppledare kan göra ditt för att hålla ihop gruppen, informera och skapa struktur, men du kan inte motivera andra att göra sitt jobb. Motivation måste var och en ha själv och det är inte ditt ansvar om andra inte bidrar till gruppen. Men det är inte heller fel att säga det öppet och tydligt inför gruppen om någon väljer att inte göra det som är överenskommet.

Ta hjälp av varandra
Ni är flera gruppledare som kan stötta varandra i er roll.

Agneta Ivåker tar gärna emot mejl vid fler frågor och tips
agneta.ivaker@smedjebacken.se