Om projektetProjektet har pågått under läsåret 2009/2010 och är ett samarbete mellan folkbibliotek, skolbibliotek, IKT-mediapedagogen och de två högstadieskolorna i Smedjebackens kommun. Syftet har i första hand varit läsfrämjande. Genom att skapa upplevelser och ge möjlighet till eget skapande med digital teknik ville vi bidra till att levandegöra svensk litteratur för eleverna i år 9. Projektet fick stöd av statens kulturråd och kommer att presenteras på Skolforum 1-3 november på Älvsjömässan i Stockholm.

Under hösten 2009 formade vi (projektgruppen och lärarna) grunden för denna wiki. Lärarna valde ut författare och delade in eleverna i grupper. Vi började året med att lägga ut små videoklipp på wikin som vi "marknadsförde" via affischer, detta för att eleverna skulle bli nyfikna på vad som var på gång och kunna läsa sig till det när de väl var inne på wikin. 15 februari introducerade vi projektet för eleverna på allvar. Då fick de träffas i sina grupper och tillsammans se och höra Selma Lagerlöf (Annacari Jadling från länsmuseet) berätta om sitt liv. Carl-Michael Bellman (Jari Antell) fanns också på plats för att spela och sjunga. Därefter har grupperna jobbat på med att samla och skriva fakta i wikin samt läsa texter från sin respektive författare. Alla i gruppen har haft sin bestämda roll med ett extra ansvar. Resultatet är denna wiki som den ser ut idag! Nu har projektet avslutats med konsert i Gamla Meken och en guidad visning av Luossastugan.

Visa större karta

Kontaktuppgifter:
Anders Berggren IKT-pedagog, anders.berggren@smedjebacken.se