media.jpgMultimediaexperterna


Multimediaexperten förväntas att:

  • Komma med idéer och peppa gruppen när det gäller multimedieinslaget om författaren.
  • Se till så att gruppens idé skickas in till Anders.
  • Ha kontakt med Anders om gruppen behöver hjälp och stöd med multimedia.
  • Samarbeta med wikiexperten när inslaget ska publiceras på wikin.

Här anmäler du gruppens multimedietanke och planeringlampa.jpg.


Idéuppslag för ett multimedieinslag:

TV - Film
Gör en kortfilm om författaren. Någon person kan intervjua författaren.
Gör ett TV-inslag, ex. kulturnyheterna. Författaren har gett ut en bok som han/hon berättar om.
TV-inslag typ Go´kväll, med "gästtyckare" som har läst författarens böcker och recenserar dom i inslaget.
Filma ett teaterstycke med författaren och livet på den tiden.
Gör en Stop-motion animation med klippfigurer (papper som du klipper ut) som handlar om författaren eller ur något som författaren skrivit.
Gör del 5 i Lärarrummet...

Ljud - Radio - Musik
Skapa ett radioinslag med intervjuer.
Sjung eller läs in en dikt av någon författare.
Rappa en av författarens dikter eller om gör en rap om författaren.

Bildspel
Fotografera miljöbilder som gestaltar en dikt eller text av författaren. Läs dikten till bilderna.
Gör ett bildspel till musik som visar författarens liv. Spela in berättarröst och ljudeffekter.

Gör en Glogster om författaren, med video, ljud, bild och text.

Här hittar du ett litet snabbprov på en Glogsterposter »

Eller en Wallwisher om författaren med multimedia och en massa annat kul.

Här kan vi lägga in fler idéer...