karin-18ar.gif


Karin Boye

Inledning och bakgrund

Karin Boye är en författare som kommer ifrån Göteborg. Hon föddes den 26e Oktober 1900 och tog sitt eget liv den 23 eller 24e april 1941 i Alingsås. Hon var författare till romaner och essäer men hon var också mycket känd som poet. Hon var även mycket känd för sitt tragiska liv och för att hon begick självmord. Karin var även gift ett par år, men kom sedan på att hon var bisexuell vilket gav henne problem. Den sista boken hon gav ut var Kallocain.
Hennes föräldrar hette Carl Fredrik och Signe Boye och kom båda från välartade samt högklassiga familjer. Hennes far, Carl Fredrik, (även kallad Fritz) föddes år 1857 och dog 69 år senare. Relationen Karin hade med sin far var bra. Karin och han var lika på sättet. Båda ville ha det lugnt och tyst när de skulle läsa eller arbeta. De älskar varandra, men säger det inte särskilt ofta. Under tonårs tiden bråkade de väldigt ofta. trotts dessa meningsskilljaktigeter så var de väldigt lika på utsidan. Men deras drömmar och tankar skilljde dem åt rejält. Det fanns inget band emellan mamman och Karin och vi tror att ett barn som under sin uppväxt inte haft någon kvinnlig förebild att kunna bolla tankar med, har lättare att bli mer dyster innuti och därav sättet hon skrev sina dikter på. Karin hade två syskon, Ulf och Sven. Båda syskonen var yngre. Under sin livstid bodde hon på flera ställen, bland annat Göteborg, Stockholm och Uppsala. Under tiden som hon förflyttade sig runt i sverige skrev hon även flera böcker. Hennes mest kända böcker är Moln, Härdarna och De sju dödssynderna. Här neranför läser Karin sin mest kända dikt.
Frågeställning

 • Hade hon några fler intressen?
 • Hade hon någon make eller maka under sitt liv?
 • Hur tog hon sitt liv?
 • När gav hon ut sin första bok?
 • Vad hette den boken?
 • Hade hon någon som stod henne väldigt nära?
 • Hade hon någon utbildning?
 • Vart och när utbildade hon sig?
 • Jobbade hon med något med än att vara författare?
 • När började hon att skriva böcker och dikter?
 • Hade hon någon tro?/Vilken religion levde hon i?
 • Har/Hade hon några meriter?Dikter
Utdrag från härdarna:
Från en stygg flicka
Jag hoppas du inte alls har det bra.
Jag hoppas du ligger vaken som jag
och känner dig lustigt glad och rörd
och yr och ängslig och mycket störd.
Och rätt som det är, så får du brått
att lägga dig rätt för att sova gott.
Jag hoppas det dröjer en liten stund...
Jag hoppas du inte får en blund!
— Karin Boye, Härdarna
Källor: http://sv.wikipedia.org/wiki/Karin_Boye
http://www.ne.se/enkel/karin-boye
http://www.tjocka.nu/heritage/i128.htmVi som jobbar i grupp 2 med Karin Boye är:


Inledning/bakgrund
Tala om vad ditt arbete handlar om, varför du valde ämnet och förklara sådant som läsaren behöver veta för att förstå ditt ämne. Gör läsaren nyfiken. Locka läsaren att fortsätta läsa resten av ditt arbete.

Frågeställningar
Här skriver du ner vad det är du ska ta reda på. Vilka frågor vill du ha svar på? Tänk på att avgränsa arbetet till det ditt ämne handlar om så att arbetet blir för stort. Ta inte med en massa onödig fakta men inte heller för lite. Då riskerar du att inte bearbeta hela ditt ämne.

Undersökning
Här tar du reda på svaren till dina frågor. Du kan t ex välja att skriva ner och besvara en fråga i taget eller skriva ihop en fortlöpande text med de svar du funnit. Tänk på att använda egna ord och mycket fakta. Ge exempel när du besvarar frågorna så att det blir tydligt att du hittat svaren.

Sammanfattning
Här berättar du kortfattat om vad du gjort och vilka svar du fått fram. Du ska kommentera/diskutera alla dina svar så att det blir tydligt vad du lärt dig. Dina egna tankar om ämnet och dess betydelse ska framgå. Utveckla dina resonemang så mycket som möjligt. Reflektera!

Källor
Källor ska tydligt anges, (Titel, författare, utgivningsår och sidhänvisning, publiceringsdatum och länkadress för internetsidor).
Tänk och reflektera källkritiskt!