Källkritik


Att tänka källkritiskt handlar om att fundera på vem det är som skriver vad, i vilket syfte och när. Har den som skriver en åsikt eller är det rena fakta som presenteras?

Läs mer om källkritik:
http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/lathund/
http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/fakta/