froding.jpg

​​Gustaf Fröding!Gustaf Fröding föddes och bodde sitt första år på Alsters Herrgård i Värmland. Hans mor Emilia Fröding, led vid sonens födelse av amninspsykos och djup depression. Av sina släktingar sändes hon mot sin vilja till S:t Hans hospital i Danmark, där hon vårdades några månader. Samtidigt var hennes man, löjtnant Ferdinand Fröding, på en bildningsresa till Holland, södra Frankrike och Italien. Först på senhösten 1861 kom Emilia och Ferdinand tillbaka, men då bodde Gustaf och hans systrar på en annan herrgård, Byn, någon halvmil norr om Alster.

Två år senare flyttade dem till Kristinehamn. Gustaf tog studenten i Karlstad 1880. Året därefter blev han myndig, samma år dog hans far. Då hade han börjat studera i Uppsala, men han festade upp arvet på 17.000 kronor under två år, han lyckades dock inte återuppta studierna direkt efter. Det dröjde ända till vårterminen 1885 innan han återupptog studierna i språk och litteratur, som inte hade slutförts. Det fick honom även intresserad av poeterna Shelly, Burns och Byron. Och samma år började han publicera dikter i Karlstads-Tidningen.


Han blev anställd vid Karlstads-Tidningen år 1887, men 1889 blev hans psykiska hälsa försämrad. Av ett nytt arv kunde han tillbringa tid vid en tysk kurort, för att bli frisk. Där skrev han klart debutsamlingen Gitarr och dragharmoniska, som utkom i maj 1891. I 3 år till var han anställd vid Karlstads-Tidningen men 1894 blev han sinnessjuk, antagligen schizofren. Alldeles före han blev sjuk hade han skrivit klart samlingen Nya dikter.

De två diktsamlingarna Räggler och paschaser utkom 1895 och 1897. År 1897 kom även Nytt och gammalt. Stänk och flikar kom 1896. 1898 kom Gralstänk även också broschyrerna Om lifsmonader och Grillfängerier.

Gustaf Fröding togs in på Uppsala hospital 1898 och utskrevs därifrån 1905. Från 1906 och fram tills dess han dog, 8 februari 1911, vårdades han på Gröndal på Djurgrården i Stockholm. Men i undantag av friska perioder skrev han samlingen Reconvalenscentid år 1908 men den utkom dock inte fören 1913. Efterskörd utkom 1910. Gustaf Fröding är begraven i Uppsala.


external image gustaf_froding_i609.jpgFrågeställningar
Bland annat:
 • När levde författaren?
 • Var föddes, levde och dog författaren?
 • Hur var hans/hennes uppväxt?
 • Hur såg samhället ut då hon/han levde?
 • Hur kommer det sig att Hon/han skriver på sitt speciella sätt?
 • Finns det något speciellt ämne hon/han skriver om?
 • Hämtar hon/han inspiration till sitt skrivande från någon speciell plats, miljö eller ämnesområde?
 • Varför blev hon/han författare?
 • Har hon/han haft något annat yrke?
 • Vilken genre skriver hon/han inom?
 • Vilken eller vilka böcker är hon/han mest känd för?

Undersökning!

Sammanfattning!

Källor!


Grupp 22 - Författare Gustaf Fröding