Erik Axel Karlfeldt​
ANDERS~1.JPG

​ Erik Axel Karlfeldt


Grupp 11 - Författare Erik Axel Karlfeldt


Inledning/bakgrund
Vi i 9an från bärke har samarbetat med 9an från smedjebacken och vi har hållt på med olika klassiker. Vi blev indelade i grupper och vår grupp fick författaren Erik Axel Karlfeldt och under tiden har vi tagit reda på fakta om hans liv som person och författare.

Frågeställningar

 • När levde författaren?
 • Var föddes, levde och dog författaren?
 • Hur var hans/hennes uppväxt?
 • Hur såg samhället ut då hon/han levde?
 • Hur kommer det sig att Hon/han skriver på sitt speciella sätt?
 • Finns det något speciellt ämne hon/han skriver om?
 • Hämtar hon/han inspiration till sitt skrivande från någon speciell plats, miljö eller ämnesområde?
 • Varför blev hon/han författare?
 • Har hon/han haft något annat yrke?
 • Vilken genre skriver hon/han inom?
 • Vilken eller vilka böcker är hon/han mest känd för?
 • … det finns säkert mycket mer som kan vara av intresse – ta med det!


  Undersökning
  Var föddes han och var dog han;
  Den 20 juli 1864 i karlbo - i kopparbergs län föddes Erik Axel Kalfeldt. Egentligen var hans ursprungliga efternamn Eriksson. Han vart 67 år gammal, då dog han 18 april 1931 i stockholm.

  Hans uppväxt; Erik Axel Karlfeldt föddesi Tolvmansgården i Kopparberg. Erik Eriksson hette han pappa och han kom från Jularbo och hans mamma hette Anna Jansdotter och kom från Hyttbäcken. Prästen i församlingen tyckte Erik Axel skulle studera vidare så han började år 1878 på Västerås allmänna läroverk. Han var en av de bästa av 15 elever. På loven var han hemma i Karlsbo och år 1884 träffade han en ung flicka, Anna Bolling. Hon var dotter till gymnastikläraren på Erik Axels skola. Han blev kär i henne men när han tog examen så träffade han henne inget mer. Men hon verkar vara insperation till flera av hans romantiska dikter.

  Hans pappa hade vart tvungen att skuldsätta sig för att kunna ta hand om gården. Han hade förfalskat sina släktingars namnteckning på skuldbrev. Och han hoppades att han skule kunna betala lånen innan det upptäcktes. Men det upptäcktes och i maj 1885 häktades han och i juni blev han dömd till två års straffarbete för urkundsförfalskning. Medan pappan var i fängelse tog Erik Axel examen med bra betyg.

  1885 på höstterminen började han på Uppsala universitet. På sommaren 1886 började han arbeta som informator i Jämtland i staden Bräcke. Han jobbade där till våren 1887 sedan började han två mil bort i Gällö. Men på hösten började han på Uppsala Universitet igen. Men eftersom hans pengar tog slut så slutade han studera i Uppsala 1888. Han skrev till sin farbror och bad om pengar. Det var också farbrorns namnteckning som Erik Axels pappa hade förfalskat. Och han fick inga pengar. Så han stannade hemma hos sina föräldrar utan arbete. på sommaren började han arbeta som informator hos Krylbor provinsialläkare.

  På Hösten 1888 fick Aftonbladets huvudredaktör Ernst Beckman ett brev från Erik Axel. I brevet skrev han och frågade om en anställning som journalist. Som ung hade Beckman skrivit poesi och givit ut diktsamlingar, så när han fick se några dikter som Karl Axel hade skrivit så bestämde han sig för att anställa honom. Beckman hjälpte Karl Axel och gav honom pengar för att kunna avsluta studierna i Uppsala. Och i maj 1892 tog han examen.
  1931 blev Karl Axel sjuk i Bronkit. Han blev frisk med blev sjuk igen vid påsk. Han blev bättre med han fick kärlkramp på natten den 8 april och avled.

Debuten:
Julen år 1895 släppte Karlfeldt sin debutbok, boken hette Vildmarks- och kärleksvisor. I Sverige ansåg Carl David af Wildsén (litteraturkritikern) att debuten var lovande. Men det blev ett fiasko utav alltihop och boken såldes i bara några hundra exemplar. I boken använder Karlfeldt omvänd ordföljd för att rimmen ska stämma, men slutade senare med det. En dikt ur debutboken:

Jag är en fyr av bondestånd,
en spelman på väg och vid dike.
Jag är en diktens vagabond,
försvarslös i andens rike
Jag var skolast, men mitt mod blev knäckt
under bördan av formler och glosor.
Nu vill jag byta pedantens dräkt
mot lantliga blaggarnshosor.

Stependium och jobb:
Erik Axel karlfeldt var nominerad till många stipendier och vann även ett stipendium från svenska akademin. Efter detta stipendium vart det möjligt för honom att börja skriva på en doktorshandling på universitetet i Uppsala, där han valde att bosätta sig även efter examenn. Karlfeldt flyttade senare till Stockholm och jobbade på sin fritid på en avhandling på kungliga biblioteket. Karlfeldt avslutade sin avhandling år 1990 och började då jobba kungliga biblioteket där han hade setta varenda dag och jobbat på sin avhandling.
Så här beskriver Karlfeldt sitt liv:
"Bibliotekstjänsten behagar mig synnerligen. Skada blott, att den åtminstone ännu, ingenting renderar. Får jag ej sitta som en fri man på ett eget lantgods, så vet jag ej, var jag skulle trivas än i detta bokpalats, i vars salar gammal visdom och nu bo fredligt sida vid sida. Där tillbringar jag dagens bästa stunder. Dessemellan sitter jag i mitt ödsliga rum vid brynet av lagårdsgärder allra ytterst ut, Dit sällan, dit sällan någon hittar och väntar på ett det dystra höstrusket skall ta slut, att snön skall komma, så jag kan hasa ut på mina skidor mot dessa skogsbryn, som jag ännu ser så smutsigt grå genom mitt fönster."

Har Erik haft något annat yrke och varför blev han författare:
År 1885 tog han sin examen i Västerås, efter att han studerat där. Fadern gick i konkurs samma år och hade gjort fel inom gruvarbetet, de var då också tvungna att sälja den gamla släktgården eftersom han hamnade i fängelset i två år och dog sedan därefter. Erik fick sedan svåra år efter att fadern gått bort för att det var han som betalade studierna som egentligen inte var deras pengar. Så därför kände Erik skuld till vad som hänt. Efter examen så åkte han till Uppsala för att studera olika språk men var tvungen att hoppa av sina studier emellan åt för att kunna försörja sig. Men Erik kom i bra kontakt med en ekonomisk välgörare samtidigt som han arbetade som lärare, informator och journalist och då kunde han avsluta sina studier som han hoppat av. Genom att han jobbat som lärare och journalist/informator tror vi att han började gilla att skriva och därför började han skriva dikter osv.