0481402.jpg
Edith Södergran (1892-1923)
"Edith är en av svensk litteraturs stora förnyare,
en banbrytare för modernismen, en djup originell
poetsjäl som på egen hand uppfann ett präglat
modernistiskt uttryckssätt."

Edith skrev många många dikter under hennes trettioen år korta liv. Hon tyckte om att läsa sina egna dikter, men hon tyckte inte om att rimma i dom. Hon tyckte att orden hade sin egen rytm.Edith Södergran föddes den 4 april 1892 i S:t Petersburg. Hennes föräldrar var Helena Södergran och Matts Södergran. Kort efter Ediths födelse flyttade familjen till Raivola, som ligger norr om S:t Petersburg.

1902 inledde Edith sin skolgång i Die deutsche Hauptschule zu S:t Petri i S:t Petersburg. Hennes skolspråk var tyska men hemma talade hon svenska.

Edith Södergran påbörjade det såkallade Vaxdukshäftet 1907, som innehåller daterade dikter fram till 1909. I början skrev hon bara dikter på tyska men häftet innehåller också några dikter på svenska och en på ryska. Samma år dog hennes far Matts Södergran i tuberkulos (lungsot).

I januari 1909 konstaterades det att Edith Södergran hade tuberkulos och hon skrevs in som patient på Nummela sanatorium i Finland.

1912 togs Edith Södergran in på Sanatorium Davos-Dorf i Davos Schweiz, och tillbringade nästan två år i två etapper på sanatoriet.

Edith Södergran debuterade med Dikter 1916 på Holger Schildts förlag i Helsingfors.

I samband med den ryska revolutionen förlorade familjen Södergran sin förmögenhet. Efter det levde mor och dotter under mycket svåra ekonomiska omständigheter. Det här var år 1917.

1918, inbördeskriget bröt ut i Finland. Diktsamlingen ”Septemberlyran” utkom på Holger Schildts förlag.
Den såkallade fejden kring ”Septemberlyran” utbröt. Många tyckte att Ediths dikter var ”dårdikter” och recensenter i landsortspressen gjorde sig lustiga över Edith Södergrans dikter.

1919 anmälde Hagar Olsson ”Septemberlyran” i tidningen Dagens Press. Det blev början till en vänskap som varade till Edith Södergrans död. Diktsamlingen Rosenaltaret och aforismsamlingen Brokiga iakttagelser utkom.

1920 kom diktsamlingen ”Framtidens skugga” ut.

1923 dog Edith Södergran i tuberkulos (lungsot) hemma i Raivola. Samma dödsorsak som hennes far.


Edith södergran.
Edith södergran var en av de första modernisterna inom svensk litteratur, påverkad av fransk symbolism, tysk expressionism, rysk futurism. Hon var 24 år gammal när hon debuterade med sin diktsamling ”Dikter”. Hon var 31 år gammal när hon dog i lungsot, hennes nu stora uppskattning och berömmelse han hon aldrig uppleva.


Edith Södergrans barndom

Edith föddes i ett medelklass hem i Sankt Petersburg den 4 april 1892. Hennes båda föräldrar var finlandssvenskar födda i Finland. Hon var det enda barnet i familjen. Ediths mor kom från en välbeställd familj. När Edith endast var några månader gammal så flyttade familjen till Raviol en by på Karelska näset, Där hons morfar köpt dem ett hus. Ediths far fick sedan ett jobb på sågverket en kort tid där efter.

Men tyvärr vände lyckan då sågverket gick i konkurs. Och då fick dom mycket svårt att betala av skulderna som dom samlat på sig. Endast ett par månader senare så dog Ediths morfar. Och med hjälp av arvet så lyckades dom betala av skulderna.

Edith gick i en traditionell flickskola i Sankt Petersburg. Hon befann sig troligtvis i staden under den blodiga söndagen i januari 1905 när över 1000 civila men, kvinnor och barn mejades ner utav Tsarens armé. Edith och hennes mor flyttade in till staden under terminerna.

Dessa svåra förhållanden kan säkert ha påverkat Ediths tilltro till kvinnligheten. Eftersom det var Helena Ediths mor som tog hand om försörjningen.Helena var en mycket intelligent kvinna. Edith och Helena hade en speciell relation till varandra. Edith tillbringade mycket tid med sin mor, Eftersom hon inte hade nå många vänner. Ediths far bodde inte tillsammans med dem under längre perioder under denna peiod.

Det bekymrade Helena att Edith inte hade särskilt många vänner i skolan. Därför adopterade Helena en flicka som var jämngammal med Edith. Singa som Ediths nya syster hette, bodde under loven hos sin biologiska familj och under skolterminerna så bodde hon hos Helena och Edith. Men tyvärr utav okänd anledning så försökte Singa att ta sig hem till sin biologiska familj. När hon gick på järn vägs rälsen på väg hem så blev hon överskörd utav tåget. Hur Edith tog sin systers död vet man inte. Men Singa blev sedan med i en utav Ediths dikter.

Edith fortsatte sin skolgång men år 1904 blev hons far sjuk i lungtuberkulos. Han lades sedan in på Nummela sanatorium i Nyland i maj 1906. men han blev sedanhemsänd igen efter en tid på sjukhuset. Han var obotligt sjuk. I oktober 1907 dog Matts Södergran.

Skolgången

Edith började sin skolgång 1902 i die Deutsche hauptschule zu S:t Petri, hon studera där tills 1909. Under skolåren så präglades hon av oroligheter och starka sociala spänningar som säkert kan ha påverkat hennes sätt att se på världen. Några av hennes dikter i Vaxdukshäftet som skildrar Ediths skolår, finns dikter med politiska motiv. I skolan som Edith gick i fanns det barn av många olika nationaliteter, som tyska, ryska, finska, tyskbaltiska och skandinaviska barn. Moderna språk var huvudinriktningen på undervisningen. Tyska, franska, engelska och ryska fick Edith lära sig. Svenska däremot som var hennes modersmål fick hon inte tid att lära sig. Hon kunde självklart språket, men själva grammatiken och stavning var inte jättebra. Hon talade mest tyska i skolan och med hennes vänner.