Diktanalys

Dikten heter Dina ögon äro eldar och är skriven av Erik Axel Karlfeldt. Jag uppfattar att dikten handlar om kärlek eller olycklig kärlek. Jag uppfattar också att det handlar om två personer, att han är kär men väldigt komplicerat, att han inte vet vad han vill.

Känslorna som jag får av dikten är lite sorliga, för det känn som om han är olyckligt kär och då blir man liksom ledsen för hans skull. Det känns som en gammal förälskelse. Ett exempel från dikten:
”spända äro alla strängar, låt dem sjunga, rustigt galna, i en sista dråplig högsång alla mina kärleksår”
Med det känner jag att han menar att det är redan bestämt att de ska vara de två, spända äro alla strängar, men det är bara hon som det hänger på om hon vill eller inte, låt de sjunga. Han tycker att de är perfekta tillsammans men allt som fattas är hon.

Dikten är fram och tillbaka hela tiden, för den som skrivit den vet inte riktigt vad den vill. Men det känns som om det är en gammal kärlek också. Känslorna som han vill förmedla är väl hur det kan kännas att vara olyckligt kär eller hur det känns att fortfarande vara kär i en gammal förälskelse.

I den första versen är miljön ganska lortig, det är med en beck, kåda och så nämner han även en mila. Där man brände kol förut sådär kommer der lortiga in. Men i den sista versen kommer hösten in när han nämner en höstkväll. Språket i dikten är gammalt, han använder verb som brinna, sjunga och lugnar. Substantiven han använder höst, vår och strängar och adjektiv heta och dråplig.

Dikten har 12 verser. Verserna är grupperade fyra och fyra och dikten har tre strofer och lika många rader i varje strof.