DIKTANALYS
Av Gustav Hjelm


Dikten heter ”Jag är en sjungandes röst” och är skriven av Erik-Axel Karlfeldt. Dikten handlar väldigt mycket om hur hans liv har varit och hur han tror att det kommer att sluta. Dikten är väldigt levande för att han beskriver hur hans liv är och kommer och bli.
När jag läser denna dikt så blir jag väldigt rörd hur han beskriver sitt liv och hur hann inte bryr sig om hans liv. Karlfeldt använder att gammaldags språk och med hjälp av många rim får han ihop en bra dikt.


”Jag är en sjungandes röst”
Jag är en sjungandes röst på stora tomma slätter. Där intet öra hör, där intet eko bor. Jag är ett irrande bloss över sjön i svarta nätter, en nyckfull eld, som slocknar i mörkret hos min mor.

Jag är ett drivande blad i höstens vida rike, min levnad är en lek vid alla vindars kör. Om jag stannar på ett berg eller drunknar i ett dike, det vet jag ej, det bryr mig ej, det rår jag icke för.