Dikten "jag är en sjungandes röst" och är skriven av Erik Axel Karlfeldt. Dikten handlar väldigt mycket om hur hans liv är och han tror att det kommer att sluta. Dikten är väldigt levande för han beskriver vad han är för något i världen.
När jag läser denna dikt så blir jag väldigt rörd hur han beskriver hur han tror att hans liv kommer att sluta. Dikten är från 1898 och är två verser långa. Språket som Karlfeldt andvänder är väldigt svårt för mig som inrte läser så ofta, men bara jag anstränger mig så går det bra. Han andvänder väldigt mycket rim i hans dikter.

Jag är en sjungandes röst.
"Jag är en sjungandes röst på stora tomma slätter. där intet öra hör, där intet eko bor. jag är ett irrande bloss över sjön i svarta nätter,
en nyckfull eld, som slocknar snart i mörkret: hos min mor.
jag ärn ett drivande blad i höstens vida rike, min levnad är en lek vid alla vindars kör.Om jag stannar på ett berg eller drunknar i ett dike, det vet jag ej, det bryr jag mig e, det rår jag icke för."