Diktanalys

Jag har läst dikten Trampa vatten av Harry Martinson. Dikten finner du bland annat i boken Harry Martinson Dikter 1929-1953 1958-1973
Dikten lyder så här;
Vi trampar alltid vatten

Den ene efter den andre,
Till dess vi…
Hela livet en vattentrampning
I alla tider trampas de dånande vatten.

Dikten handlar rakt av om man inte tolkar den om att trampa vatten, att man gör det hela livet och att man alltid har gjort det.
I dikten beskrivs ingen speciell person, men det skrivs ändå i Vi form. Jag som person tolkar dikten som att han (Harry) skriver om allas människors sätt att leva, vägen genom livet. Att man genom livets gång möter man problem och måste göra saker och att det alltid finns något man borde göra, man misslyckas och lyckas. Vi måste trampa vatten för att leva på något sätt. I livet möter man på nya saker och man kommer alltid att göra det, det går inte att undvika.

Harry fick mycket av sin inspiration från naturen, det som finns att se och höra. Det återspeglar sig bland annat i denna dikt med tanke på att han beskriver vattnet.
I början kändes dikten ganska glad och lätt ”Vi trampar alltid vatten, Den ene efter den andre.” Stämningen i dikten blir sen tyngre och får en sorglig känsla, när jag läste dikten första gången fastnade för meningen ”Hela livet en vattentrampning, I alla tider trampas de dånande vatten.” Det stycket gör att dikten får en tung känsla på något sätt I den meningen förmedlar han en tung och lite obekväm känsla, det är nog för att han valde ordet dånade, då kopplar de flesta personer det till stora vattendrag som låter och ger ifrån sig mycket ljud tror jag.

Ordvalet och språket i dikten är gammelsvenska. Det kan vara lite svårt att förstå men i denna dikt var det inte speciellt svårt att förstå vad han ville ha sagt.
Dikten är uppbyggd av fem verser, varje rad är en vers. Det finns en strof i dikten som då är hela dikten. Dikten har en anafor, ordet som upprepas och som åter kommer i dikten är vatten och vattentrampning.

Varför valde jag denna dikt?
Jag valde denna dikt för att jag fastnade för den när jag läste den första gången. Det är något speciellt med ordvalet i dikten ”Hela livet en vattentrampning”. Meningen har någon speciell uppbyggnad, man vet inte riktigt om man ska tolka den som en vattenfors eller något helt annat som man själv blir att tänka på när man läser meningen och hela dikten.
Dikten är en "otydlig" dikt, det framstår egentligen inte vad den handlar om. Att dikten haldlar om livet gång är min egna tolkning, sen får du tycka vad du vill.

Skrivet av Josefin Pikkarainen 9b