Diktanalys av Jennifer Parmlind

Skrivet till bords, då olyckan hände av Anna Maria Lenngren

Allting skapat har ett slut!
händelserna var minut
denna dom i minnet kalla.
Troner störtas, riken falla,
oceaner torkas ut,
solar släckas och försvinna,
världar grusas liksom glas:
bör man då så sällsamt finna,
att en tallrik gick i kras?

Dikten handlar om att allt går sönder , är skört och tar någon gång slut. Inget varar förevigt för allt kan hända. Därför borde man inte bli förvånad om en tallrik eller någon mindre går sönder eller tar slut.
Stämningen ändras i dikten. I början är den väldigt sorgsen och smärtsam, man känner sig liten, hjälplös och berörd då man kan relatera till den. Anna Maria använder mäktiga ord som är hårda och korta. (Troner störtas, riken falla) Men i den sista meningen är tonen och orden mjukare.
Hon skriver med ett svårt språk då hon levde för längesedan. Men i denna dikt var språket förvånansvärt enkelt. Man märker ändå att dikten inte är skriven nyligen och det ser man på ordföljden.
Dikten innehåller många verb. Verben förklarar vad som händer med substantiven. Det finns inga speciella adjektiv som beskriver hur det är eller ser ut, det är istället verben som berättar.

Jag skrev att jag kan relatera till dikten.
Anna Maria skriver inte om kärlek till män i hennes dikter. Det finns en dikt där hon poängterar att kärlek och äktenskap inte fungerar. Jag får intrycket att detta handlar om samma sak.

Allting skapat har ett slut- Äktenskapet eller förhållandet tar slut eller att livet alltid tar slut
Troner störtas - den värld man har byggt upp
Riken falla – man är kungen och drottningen i förhållandet och det man har genemsamt raseras.
Oceaner torkas ut- man gråter floder tills det inte finns några tårar kvar
Solar släckas – Hoppet försvinner, livet känns mörkt
Bör man då så sällsamt finna att en tallrik gick i kras? – Ska man vara förvånad över att den tonårsförälskelse eller en romans efter en kort tid är över och till och med ett äktenskap som varat länge kan ta slut?

Det förekommer en liknelse i dikten ”världar grusas liksom glas”. Det finns även metaforer som till exempel solar- liv och hopp, och ocean- tårar.
Metaforerna kan göra det både enklare och svårare att förstå en dikt. Det beror hur bra man kan tolka och se samband. Men om det är enkla jämförelser som man kan förstå blir det lättare att se dikten i andra sammanhang och situationer. Man får en bättre förståelse för betydelsen av dikten.

Dikten kan tolkas på två olika sätt enligt mig. Antingen vill hon förmedla budskapen att det inte för något att ett förhållande tar slut, det är bara att fortsätta kämpa. Eller så kan dikten vara i en lite hårdare ton. Buskapet skulle då kunna vara att man inte ska bli så förvånad för det är så det är och det finns inget att göra åt det. Det beror helt på vilket tonläge man använder till dikten.

Dikten består av 9 verser. Varannan vers rimmar med ett slutrim.
De två första verserna har 7 stavelser, den tredje och fjärde versen har 8 stavelser. I meningen i mitten och fram till slutet är varannan har varannan vers 7 stavelser och varannan har 8. Meningen i mitten bryter mönstret. Jag tycker att genom att ha olika många stavelser känner man att dikten är på väg till sitt slut, i alla fall i denna dikt.