240px-Danandersson.jpg
Grupp 5 - Dan AnderssonUngdomen

Daniel ”Dan” Andersson levde i slutet av 1800-talet till början av 1900-talet, Dan föddes fredagen den 6 april 1888 i Skattlösberg.
Han växte upp under snåla omständigheter i byn Skattelösberg där hans far, småskolläraren Adolf Andersson och hans fru Augusta Scherp, arbetade i skolhuset.

5 år gammal, det vill säga 1893, lärde han sig att läsa. Och år 1896 när han var 8 år gammal, slår han ackord vid en gård i Lövberg, han får en fiol och han lär sig spela själv, och lär sig också engelska. Vid 13 års ålder blir han medlem i en nykterhetsrörelse, men senare övergår han till templarlogen i Flen.
Dan var en drömmare redan som barn, och fick ofta höra hur lat han var. Men hans far förstod honom och lät honom drömma och ”lata sig”, med de böcker som fanns i hans hem.
Ett tag trodde Adolf att Dan skulle bli predikare.
Så när Dan fyllde fjorton år så skickades han till Amerika. Hans far ville att han skulle undersöka landet för att sedan kanske flytta dit.
Sara och Simon som bodde där sedan tidigare var Adolfs syskon. Efter att Dan hade varit i Amerika i 8 månader skickades han hem av fadern. Han tyckte inte att Dan skulle flytta till Amerika för den bit jord som Simon hade lovat honom, den jorden hade han heller inte kvar.
Så när han kom hem fick han fortsätta sitt liv i vildmarken.


http://www.algonet.se/~dander/ord/dan/dan.html

Annat yrke


Dan Andersson var från början ingen författare. Innan han blev författare jobbade han som kolare. Alltså jobbade vid kolmilor. Det var främst det som gav honom inspiration till sina verk. Det som formade han till den författare han senare blev. Jobbet som kolare var ett hårt och tungt jobb. Men det var värt det. Alla berättelser som kolarna delade med varandra fick tankarna att snurra på Dan och därefter kom texterna.

Varför blev han författare?


Inspirationen fick han genom det liv han levde. Han var som liten väldigt begåvad och lärde sig snabbt att läsa och skriva. En riktig drömmare som älskade att läsa, skriva och lyssna på berättelser. Han börjar senare att forma dikter och berättelser efter hur han själv levt och efter dom berättelserna han hört som kolare. Han blev helt enkelt inspirerad av vildmarken och kolarna. Det var antagligen det som gjorde honom till författare. Och då han valde att bli författare.

Hur skrev han?
Han skrev ofta om de fattiga, folk som har det minde bra, Sorg och kärlek var också något vanligt i hans texter. Texter om kolmilor och byn Luossa finns också, Anledingen till att han ofta skrev historier om kolmilor var för att han själv arbetade där, han hade även flera av sina vänner där.
När man läser hans dikter så får man en känsla av att han var deprimerad och tog ut sina känslor i dikter, och dessa dikter tar vi del av än idag. Han skrev där han var och när han kände att han behövde skriva.Allt fick sitt slut..
Den 16 september 1920, då Dan Andersson avled på hotell Hellman i Stockholm.
Hans vistelse där var för att söka arbete på tidningen Social- Demokraten.
Tidigare samma dag hade hotellpersonalen sprutat rummet med cyanväte mot vägglössen, och efter det inte vädrat ordentligt.
Klockan 3 på eftermiddagen hittades Andersson död.
Dan Andersson ligger begravd på Lyvikens kyrkogård i Ludvika.Dan

Viken genre skriver han i?
främst skrev han dikter, men har även skrivit lite texter som blivit tonsatta.

Mest kända dikter är;
• En spelmans jordafärd
• Helgdagskväll i timmerkojan
• Jag väntar …
• Julvisa i Finnmarken
• Jungman Jansson
• Nu mörknar min väg och mitt dagsverk är gjort
• Omkring tiggarn från Luossa
• Per-Ols Per-Erik
• Till kärleken
• Till min far
• Till min längtan
• Till min syster