Type in the content of your page h
Diktanalys.
Dikten heter Morgonen och den är skriven av Pär Lagerkvist. Dikten handlar om att någonting ska sjunga en sång på morgonen. De finns inga personer med i dikten. Man får en känsla av glädje som till exempel ”älskliga varelse” blir man väl lite glad av. Jag tycker att språket han använder är lätt att förstå men det är även lite gammalmodigt. Det är sju verser med i dikten. De är indelade med att de är ett komma tecken efter varje vers. Dikten är inte indelad i strofer.