Logga_bibb.jpg

Sök böcker i
Bibliotekets Katalog


Frågor du kan ha i åtanke när du läser och reflekterar över en skönlitterär bok:
  • Vad gillade du i boken? (personer, händelser, tankar, ord...)
  • Vad gillade du inte? Kan du hitta några mönster i boken, sånt som återkommer flera gånger, kopplingar mellan olika saker, till andra texter eller till verkligheten?
  • Var det något du tyckte var konstigt, ovanligt, som du inte förstod, som du undrade över och inte sett i någon annan bok?
  • Vad tänkte du om boken när du först såg den och stämde det när du nu läst den?
  • Har du läst någon annan bok som liknar den här? På vilket sätt? Och på vilket sätt var den annorlunda?
  • Fanns det några speciella ord eller uttryck som du tänkte på i den här boken? Roliga, konstiga, ovanliga?
  • Vad skulle du föreslå författaren att göra annorlunda?
  • Hittar du fler berättelser i boken? Vilken av personerna blev du mest intresserad av? Vilken eller vilka personer tyckte du inte om?
  • Om du skulle berätta om boken för någon som inte läst den, vad skulle du säga då? Vad skulle du inte avslöja?
  • Har något av det som händer i boken hänt dig eller någon du känner? Var det något i boken du kunde känna igen dig i? Har boken fått dig att tänka annorlunda på det som hände dig?
o
Lättare att lyssna än att läsa?
Kontakta oss så hjälper vi till med nedladdningar.

Kontakta oss för hjälp och tips: