Betygskriterier


För betyget godkänd krävs att:

 • Du jobbar med en författare av betydelse för svensk litteraturhistoria.
 • Du läser minst en skönlitterär bok, original eller lättläst, av denne författare (eller ett antal dikter / dramer).
 • Du återger innehållet samt reflekterar över boken genom en recension.
 • Du visar kunskap om författarskapet genom faktadelen på författarsidan på wikin.
 • Du skriver en personlig reflektion över introduktionsdagen, samt en reflektion över hela arbetet vid projektets slut. Du ska också skriva reflekterande inlägg i två andra författarbeten.
 • Du skriver ditt författararbete på sådant sätt att innehållet framgår tydligt.
 • Du använder dig av skriftspråkets normer.
 • Du använder dig av minst en faktabok när du söker information.
 • Du skriver en källförteckning.
 • Du redovisar ditt arbete muntligt så att innehållet är begripligt = väl förberedd.


För betyget väl godkänd krävs att:

 • Du följer ovanstående kriterier.
 • Du läser minst en originalversion av skönlitterär bok (ej lättläst).
 • Du påvisar ett mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt språk, både i skrift och vid muntliga redovisningen.
 • Du gör enkla analyser av innehåll och form av författarens text (-er), som du läst.
 • Du ger uttryck för egna tankar och reflektioner omkring författarskapet.
 • Du gör, om möjligt, jämförelser mellan flera litterära texter av författaren.
 • Du använder dig av minst två källor, varav en faktabok.


För betyget mycket väl godkänd:

 • Du följer ovanstående kriterier.
 • Du uttrycker dig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i både tal och skrift.
 • Du visar att du har bredd i din läsning (tagit del av flera texter av författaren).
 • Du gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter av olika slag, samt visar ett personligt förhållningssätt till texterna (ger uttryck för egna upplevelser utifrån texterna).
 • Du visar att du är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika sätt att uttrycka sig i tal och skrift (skriftlig produktion och muntlig framställan).