ANNA - MARIA LENNGREN

521px-Anna_Maria_Lenngren_(from_Svenska_Familj-Journalen).png


Inledning/bakgrund

Detta är ett samarbete mellan Kyrkskolan och Bergaskolan. Vi blev indelade i grupper med elever från båda skolorna och fick sedan en författare genom utlottning. Arbetssättet är speciellt då vi har haft kontakt över internet.
Vårat arbete handlar om Anna Maria Lenngren som var en känd svensk diktare.

Anna-Maria Lenngren föddes den 18 Juni år 1754 i Uppsala. Hon hette då Anna-Maria Malmstedt efter hennes pappa. Hennes pappa var lärare vid ett univeritet, vilket gav henne många möljigheter och hon fick mycket bra kunskaper för att vara kvinna.
Anna-Marias sista tid i livet var mycket jobbig för henne, då hennes fosterdotter år 1797 blev sinnesjuk. Tidigt året efter drunknade hennes far i Norrström efter ett besök hos dottern. Anna-Maria dog sedan år 1817 i Bröstkräfta (bröstcancer).

Frågeställningar

  • Hur var hennes uppväxt?
  • Har hon några viktiga årtal?
  • Har hon några kända skrifter?
  • När levde författaren? Var föddes, levde och dog författaren? Hur var hennes uppväxt?
  • Hur såg samhället ut då hon levde?
  • Varför blev hon författare? Har hon haft något annat yrke?
  • Vilken genre skriver hon inom? Vilken eller vilka dikter är hon mest känd för?

Undersökning

Anna-Maria föddes år 1754 i Uppsala. Hon döptes efter sin far och fick namnet Anna-Maria Malmstedt. Hennes far, Magnus Brynolf Malmstedt, jobbade som lärare vid ett univeristet. Detta gav Anna-Maria många möjligheter och hon fick en mycket bra utbildning för att vara kvinna. Hon växte upp utan sin mor, och efter moderns död fortsatte fadern att skaffa barn med tjänsteflickan. Anna Marias mål var att inte vara beroende av sin far i framtiden och det lyckades hon med tack vare sina kunskaper och sin energi.

Vid 18-årsåldern började hon skriva dikter och hon översatte även fransk dramatik till svenska. År 1775 skrev Anna-Maria sin första viktiga dikt vid namnet The - Conseillen.
Anna-Maria fick namnet Lenngren år 1780 då hon gifte sig med Carl Peter Lenngren som arbetade med kommersrådet. Han var även medarbetare i Stockholms posten där Anna-Maria publicerade sina dikter men valde att vara anonym. Hon var mycket noga med att det inte skulle finnas några spår efter hennes yrke i hemmet, hon gömde det hon hade skrivit i hennes skrivbord. I hennes privatliv var hon en väldigt tyst och blyg kvinna medans hon visade en dräpande bitsk sida i hennes dikter.

Anna maria levde på en tid när upplysningsideerna var väldigt stora. En stor förebild var den franska författaren Voltaire. Under 1700-talet var landet väldigt uppdelat i olika samhällsklasser och det var stor skillnad på kvinnor och män.

Anna maria skrev många satiriska dikter, det är dikter som avslöjar och förlöjligar männsikors svagheter eller missförhållanden i samhället. Denna genre var hon väldigt duktig på. Det hon retades och skojade om var personer som tillhörde en högre klass och som uppträdde överlägset. Men denna typ av dikt var inte det enda hon skrev. I andra dikter skrev hon om hennes längtan till enkla lantliga miljöer där allt var harmoniskt och lyckligt.
Hon skriver däremot aldrig om sitt eget öde eller hennes äktenskap, inte heller om sina besvikelser. Hon skriver aldrig om kvinnlig passion och man kan aldrig läsa om någon älskad man i hennes dikter.

Anna-Marias sista tid i livet var mycket jobbig för henne, då hennes fosterdotter år 1797 blev sinnesjuk. Tidigt året efter drunknade hennes far i Norrström efter ett besök hos dottern. Anna-Maria dog sedan år 1817 i Bröstkräfta (bröstcancer). Två år efter hennes död gav hennes man Carl Petter ut hennes samlade dikter under titeln "Skaldeförsök".

Sammanfattning

Diktanalyser

Källor

BOK: Anna-Maria Lenngren, Dikter prosastycken - Svalan.
BOK: 40 svenska författare, Sven Stolpe
BOK: Svenska författare genom tiderna, Sven-Gustaf Edqvist, Inga Söderblom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Lenngren
Av: Jennifer, Maja, Tobias (Berga) och Hannah & Angelica (Kyrskolan).